ឯតទ​គ្គកម្ម​សាងសង់​អគារ​កម្ពស់​៣០​ជាន់​ក្នុង​រយៈពេល​១៥​ថ្ងៃ​

ឯតទ​គ្គកម្ម​សាងសង់​អគារ​កម្ពស់​៣០​ជាន់​ក្នុង​រយៈពេល​១៥​ថ្ងៃ​.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s