និស្សិត BBU បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​ចេញ​ពី​ខួប​កំណើត​បើក​រថយន្ត​បុក​ផ្ទះ​ដួល​២​ខ្នង ស្លាប់​៤​នាក់

និស្សិត BBU បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​ចេញ​ពី​ខួប​កំណើត​បើក​រថយន្ត​បុក​ផ្ទះ​ដួល​២​ខ្នង ស្លាប់​៤​នាក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s