ព្រះមហាក្សត្រ​យាង​ទៅ​ប្រារព្ធ​ព្រះរាជ​ពិធី​ចំរើន​ព្រះជន្ម​នៅ​កំពត

ព្រះមហាក្សត្រយាងទៅប្រារព្ធព្រះរាជពិធីចំរើនព្រះជន្មនៅកំពត.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s