ឃាត់​ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់​តាម​អំណាច​តុលាកា​រពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​រំលោភ​សេពសន្ថវៈ​ស្ត្រី​គ​ថ្លង់​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន ​ផ្ទៃពោះ​

ឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់តាមអំណាចតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភសេពសន្ថវៈស្ត្រីគថ្លង់បណ្តាលឲ្យមាន ផ្ទៃពោះ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s