បុរស​ម្នាក់​ខឹង​ម្តាយ​ស្តី​បន្ទោស​លេបថ្នាំ​ងុយ​ដេក​អស់​៣០​គ្រាប់​

បុរសម្នាក់ខឹងម្តាយស្តីបន្ទោសលេបថ្នាំងុយដេកអស់៣០គ្រាប់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s