រថយន្តក្រុងរិទ្ធមុនី បើកលឿន ទៅបុករថយន្តអេស្កា វ៉ាទ័រ ពីក្រោយស្លាប់ព្រូម្នាក់ របួស៣នាក់

រថយន្តក្រុងរិទ្ធមុនី បើកលឿន ទៅបុករថយន្តអេស្កា វ៉ាទ័រ ពីក្រោយស្លាប់ព្រូម្នាក់ របួស៣នាក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s