រថយន្ត​បែក​កង់​ក្រោយ​ក្រឡាប់​ស្លាប់2​នាក់ របួស​ធ្ងន់-ស្រាល​16​នាក់​

រថយន្តបែកកង់ក្រោយក្រឡាប់ស្លាប់2នាក់ របួសធ្ងន់-ស្រាល16នាក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s