រវល់តែសប្បាយ នឹងអាំងសាច់ មិនប្រយ័ត្ន ភ្លើងឆេះតូប ផ្អើលភ្ញៀវទេសចរ

រវល់តែសប្បាយ នឹងអាំងសាច់ មិនប្រយ័ត្ន ភ្លើងឆេះតូប ផ្អើលភ្ញៀវទេសចរ.

Photo by DAP-NEWS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s