សង្គ្រាម​ពាក្យ​សំដី​រវាង​លោក ហ៊ុន សែន និង​មេ​បក្ស​ប្រឆាំង

សង្គ្រាមពាក្យសំដីរវាងលោក ហ៊ុន សែន និងមេបក្សប្រឆាំង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s