៣​ថ្ងៃ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ចំរើន​ព្រះជន្ម​ក្នុង​រមណីយដ្ឋាន​ខេត្ត​កែប​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​មាន​កំណើន​ប្រហាក់​ប្រហែល​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ​

៣ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចំរើនព្រះជន្មក្នុងរមណីយដ្ឋានខេត្តកែបភ្ញៀវទេសចរណ៍មានកំណើនប្រហាក់ប្រហែលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s