នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន ព្រមាន​ពីគ្រោះថ្នាក់​ពីការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អ្នក​ដឹកនាំ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ពីការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំ.

នាយករដ្ឋមន្ដ្រីកម្ពុជា លោក ហ៊ុន សែន (រូបថត៖ AP)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s