ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​៣​ខែ​ជិះ​ម៉ូតូ​បុក​ជា​មួយ​រ៉ឺម៉កម៉ូតូ​ដួល​បោក​ខ្លួន​ស្លាប់​

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ៣ខែជិះម៉ូតូបុកជាមួយរ៉ឺម៉កម៉ូតូដួលបោកខ្លួនស្លាប់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s