៤​តិ​ច​និ​ក​សា​ង​សេ​ច​​ក្តី​សុ​ខ​​លើ​​គ្រែ​​ដោ​យ​​គ្មា​ន​​ឧ​​ប​​ស​គ្គ​​រឿ​ង​​ស​ម្រ​​ស់​​រា​ង​​កា​យ​​

៤តិចនិកសាងសេចក្តីសុខលើគ្រែដោយគ្មានឧបសគ្គរឿងសម្រស់រាងកាយ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s