លោក ទៀ បាញ់ ជំរុញ​ឲ្យ​ថៃ​ដក​ទ័ព​ចេញ​ពី​តំបន់​គ្មាន​កងទ័ព

លោក ទៀ បាញ់ ជំរុញឲ្យថៃដកទ័ពចេញពីតំបន់គ្មានកងទ័ព.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s