កម្ម​ការិនី​ដែល​រង​គ្រោះ​ទាម​ទារ​ផ្តន្ទា​ទោស ឈូក បណ្ឌិត មិន​សុខ​ចិត្ត​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​បង្ក​របួស​ស្នាម​ដោយ​អចេតនា​

កម្មការិនីដែលរងគ្រោះទាមទារផ្តន្ទាទោស ឈូក បណ្ឌិត មិនសុខចិត្តការចោទប្រកាន់ពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនា.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s