គេ​ចោទ​ថា CPP កាត់​ប្រាក់​ខែ​នគរបាល​ជាតិ​យក​ទៅ​បម្រើ​បក្ស

គេចោទថា CPP កាត់ប្រាក់ខែនគរបាលជាតិយកទៅបម្រើបក្ស.

120518_04

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s