តុ​លា​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​នារី​ម្នាក់​ពី​បទ​រួម​ភេទ​ជាមួយ​ក្មេងស្រី​ដោយ​ប្រើ​អណ្តាត​និង​ម្រាម​ដៃ​

តុលាការឃុំខ្លួននារីម្នាក់ពីបទរួមភេទជាមួយក្មេងស្រីដោយប្រើអណ្តាតនិងម្រាមដៃ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s