បុរសវ័យ​ក្មេង​ម្នាក់ត្រូវ​ចោរ​កៀរ​ឱ្យ​ឈប់​បាញ់​ច្រើន​គ្រាប់​ប្លន់​យក​ម៉ូតូ​ទំនើប​ទៅបាត់​

បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវចោរកៀរឱ្យឈប់បាញ់ច្រើនគ្រាប់ប្លន់យកម៉ូតូទំនើបទៅបាត់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s