ប៉ូលិស​បាញ់​យុវជន​ម្នាក់​ស្លាប់​នៅ​ស្រុក​បាភ្នំ​ខេត្ត​ព្រៃវែង

ប៉ូលិសបាញ់យុវជនម្នាក់ស្លាប់នៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s