ការ​រញ្ជួយដី​សម្លាប់​មនុស្ស​ថ្មី​អង្រួន​អ៊ីតាលី​ភាគ​ខាង​ជើង សម្លាប់​មនុស្ស​១៦​នាក់

ការរញ្ជួយដីសម្លាប់មនុស្សថ្មីអង្រួនអ៊ីតាលីភាគខាងជើង សម្លាប់មនុស្ស១៦នាក់.

120531_18c

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s