តំបន់​ស្វយ័ត​ទីបេ​រញ្ជួយ​ជា​ថ្មី​ដោយ​ការ​ដុត​សម្លាប់​ខ្លួន និង​បង្ក្រាប​ចាប់​ឃុំ

តំបន់ស្វយ័តទីបេរញ្ជួយជាថ្មីដោយការដុតសម្លាប់ខ្លួន និងបង្ក្រាបចាប់ឃុំ.

ជនទីបេដុតខ្លួនឯង រួចរត់ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិន នៅឥណ្ឌា។ រូបថតខែមីនា ២០១២

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s