​បី​កូន​​ចេញពី​​ពេទ្យ​​ជិះ​ម៉ូតូ​​ត្រូវ​ចោរ​ឆក់​​យក​​ខ្សែ.ក​បាន​ដោយ​សុវត្ថិ​ភាព​

បីកូនចេញពីពេទ្យជិះម៉ូតូត្រូវចោរឆក់យកខ្សែ.កបានដោយសុវត្ថិភាព.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s