អ្នកលេងហ្វេសប៊ុក ជាច្រើនបានរិះគន់ទៅលើ ប៉ូលិសដែលមួលបង្កាច់គេថា ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន

អ្នកលេងហ្វេសប៊ុក ជាច្រើនបានរិះគន់ទៅលើ ប៉ូលិសដែលមួលបង្កាច់គេថា ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s