​តាម​វាយ​គូ​ទំនាស់​​ប៉ះ​ចំ មន្ត្រី​គណៈ​កម្ម​ការ​រៀប​ចំ​ការ​​បោះ​ឆ្នោត​ ឃាត់​ខ្លួន​៦​នាក់ ម៉ូតូ​៤​គ្រឿង​

តាមវាយគូទំនាស់ប៉ះចំ មន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត ឃាត់ខ្លួន៦នាក់ ម៉ូតូ៤គ្រឿង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s