នគរបាល ការពារ ព្រំដែនគោក វរៈ៩១១ ប៉ុស្តិ៍បឹងសាគូ ស្ទាក់ឃាត់ ពលរដ្ឋខ្មែរ ចំនួន៣៨ នាក់ យកមកអប់រំ ខណៈឆ្លងដែន ទៅថៃខុសច្បាប់

នគរបាល ការពារ ព្រំដែនគោក វរៈ៩១១ ប៉ុស្តិ៍បឹងសាគូ ស្ទាក់ឃាត់ ពលរដ្ឋខ្មែរ ចំនួន៣៨ នាក់ យកមកអប់រំ ខណៈឆ្លងដែន ទៅថៃខុសច្បាប់.

www.dap-news.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s