ទាហានជើងទឹក​អា​មេ​រិ​ក​ នឹង​ប្រើ​ប្រាស់​នាវា​តម្លៃ​ ៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទប់​ទល់​ ជាមួយ​ចិន​

ទាហានជើងទឹកអាមេរិក នឹងប្រើប្រាស់នាវាតម្លៃ ៧ពាន់លានដុល្លារទប់ទល់ ជាមួយចិន.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s