ចោរ​គាស់​ផ្ទះ​មន្ត្រី​​កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​​ ក្រុងព្រះ​សីហនុ​នៅ​សង្កាត់​​ ផ្សារ​ដេប៉ូ​ទី២

ចោរគាស់ផ្ទះមន្ត្រីកំពង់ផែស្វយ័ត ក្រុងព្រះសីហនុនៅសង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី២.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s