ម៉ូតូពីរ​គ្រឿង​​បុក​គ្នា​ពេញទំហឹង បណ្តាល​ឱ្យ​​បែក​កង់​​ចេញពោះ​វៀន​

ម៉ូតូពីរគ្រឿងបុកគ្នាពេញទំហឹង បណ្តាលឱ្យបែកកង់ចេញពោះវៀន.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s