ច្រណែន​​មិត្តភក្តិ​​ចូល​ដេក​ក្នុង​បន្ទប់​​ស្រី​ដែល​ ខ្លួន​ស្រឡាញ់​​ចាក់​២​ដាវ

ច្រណែនមិត្តភក្តិចូលដេកក្នុងបន្ទប់ស្រីដែល ខ្លួនស្រឡាញ់ចាក់២ដាវ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s