ជនសង្ស័យ​២​នាក់​ត្រូវ​​បាន​ចាប់ខ្លួន​បន្ទាប់​ពី​ប្លន់​ផ្ទះ ​​គ្រូបង្រៀន​នៅ​មោងឫស្សី​

ជនសង្ស័យ២នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្លន់ផ្ទះ គ្រូបង្រៀននៅមោងឫស្សី.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s