សន្តិសុខ LKS ម្នាក់យាម នៅផ្សាររ៉ាថ្មី ត្រូវគេកាប់ដោយដាវ សាម៉ូរ៉ៃ របួសសុស សាច់ព្រោះ រឿងគំនំ ស្រ្តីម្នាក់ទៀតត្រូវ នគរបាលចាប់ខ្លួន ព្រោះឆបោក

សន្តិសុខ LKS ម្នាក់យាម នៅផ្សាររ៉ាថ្មី ត្រូវគេកាប់ដោយដាវ សាម៉ូរ៉ៃ របួសសុស សាច់ព្រោះ រឿងគំនំ ស្រ្តីម្នាក់ទៀតត្រូវ នគរបាលចាប់ខ្លួន ព្រោះឆបោក.

www.dap-news.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s