កម្ពុជា​ចរចា​ខ្ចី​លុយ​ចិន​៥០០​ទៅ​៦០០លានដុល្លារ​ សម្រាប់​គម្រោង​ផ្លូវដែក​

កម្ពុជាចរចាខ្ចីលុយចិន៥០០ទៅ៦០០លានដុល្លារ សម្រាប់គម្រោងផ្លូវដែក.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s