ពល​ការិនី​ម្នាក់​រត់​ត្រឡប់​មក​ស្រុក​ខ្មែរ​វិញបន្ទាប់​ពី​​ថៅកែ​ថៃ​ធ្វើ​បាប

ពលការិនីម្នាក់រត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញបន្ទាប់ពីថៅកែថៃធ្វើបាប.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s