មហាសេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​អនាចារ​លើ​កុមារី​កម្ពុជា​នឹង​ត្រូវ​បណ្តេញ​ទៅ​ប្រទេស​វិញ​នៅ​ថ្ងៃទី​២១ មិថុនា

មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដែលប្រព្រឹត្តអនាចារលើកុមារីកម្ពុជានឹងត្រូវបណ្តេញទៅប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី២១ មិថុនា.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s