ក្រុម​ចោរ​ប្លន់​អ្នក​លក់​មាស​ ផ្សារ​លើ​ធំ​ថ្មី​ខេត្ត​សៀមរាប ២​នាក់​ រត់​គេច​ខ្លួន​បាន​១៦​ ថ្ងៃ​ត្រូវ​ក្របួច​

ក្រុមចោរប្លន់អ្នកលក់មាស ផ្សារលើធំថ្មីខេត្តសៀមរាប ២នាក់ រត់គេចខ្លួនបាន១៦ ថ្ងៃត្រូវក្របួច.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s