មេ​ទាហាន​ដក​កាំភ្លើងខ្លី​វាយ​កូន​ចៅ​របស់​ខ្លួន​រាល​កៃ​ត្រូវ​ជន​រងគ្រោះ​ ម្នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​ថ្លុកឈាម​

មេទាហានដកកាំភ្លើងខ្លីវាយកូនចៅរបស់ខ្លួនរាលកៃត្រូវជនរងគ្រោះ ម្នាក់ស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាម.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s