សា​សង​គ្នា​កន្លែង​ស្ងាត់ គូ​ស្នេហ៍​ជួប​គ្រោះ​ អកុសល​ចោរ​ប្លន់​ម៉ូតូ​វាយ​សន្លប់​

សាសងគ្នាកន្លែងស្ងាត់ គូស្នេហ៍ជួបគ្រោះ អកុសលចោរប្លន់ម៉ូតូវាយសន្លប់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s