បង្គោល​ព្រំដែន​លេខ ៣១៤ ត្រូវបាន​សម្ពោធ​ដោយ​ប្រមុខ​ ដឹកនាំ​កម្ពុជា​វៀតណាម​

បង្គោលព្រំដែនលេខ ៣១៤ ត្រូវបានសម្ពោធដោយប្រមុខ ដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាម.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s