ភ្លៀង​ធ្លាក់​មួយ​ មេ​លិច​ក្រុង​ពោធិ៍សាត់​ ដោយ​សារ​តែ​ប្រព័ន្ធ​លូ​

ភ្លៀងធ្លាក់មួយ មេលិចក្រុងពោធិ៍សាត់ ដោយសារតែប្រព័ន្ធលូ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s