ស្ត្រីម្នាក់អះអាងថាចោរស្លៀកខោទាហានប្លន់យកម៉ូតូទាំងព្រឹក តែសមត្ថកិច្ចសង្ស័យ

ស្ត្រីម្នាក់អះអាងថាចោរស្លៀកខោទាហានប្លន់យកម៉ូតូទាំងព្រឹក តែសមត្ថកិច្ចសង្ស័យ.

alt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s