យុវជនម្នាក់ យកគ្រឿងញៀន ១កញ្ចប់ តូចទៅសួរបងប្អូន ក្នុងពន្ធធានាគារ ព្រៃស ត្រូវនគរបាល ខណ្ឌដង្កោ ចាប់ជាប់

យុវជនម្នាក់ យកគ្រឿងញៀន ១កញ្ចប់ តូចទៅសួរបងប្អូន ក្នុងពន្ធធានាគារ ព្រៃស ត្រូវនគរបាល ខណ្ឌដង្កោ ចាប់ជាប់.

Angkor Today

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s