ក្មេងស្ទាវ​២​ក្រុម ប្រដាប់​ដោយ​ដំបង​ជ្រុង និង​កាំបិត​គ្រប់​ដៃ បើកឆាក​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ផ្អើល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​ក្រុង​សែន​មនោ​រម្យ

ក្មេងស្ទាវ​២​ក្រុម ប្រដាប់​ដោយ​ដំបង​ជ្រុង និង​កាំបិត​គ្រប់​ដៃ បើកឆាក​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ផ្អើល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​ក្រុង​សែន​មនោ​រម្យ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s