ក្រុមហ៊ុន ឌី​ឌុ​ក កាប់បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​ក្នុង​ដែន​ជម្រក​សត្វ​ស្នួល ក្រោម​ក្រសែភ្នែក​របស់​ស​ម​ត្ថ​កិច្ច​គ្រប់​ស្ថាប័ន

ក្រុមហ៊ុន ឌី​ឌុ​ក កាប់បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​ក្នុង​ដែន​ជម្រក​សត្វ​ស្នួល ក្រោម​ក្រសែភ្នែក​របស់​ស​ម​ត្ថ​កិច្ច​គ្រប់​ស្ថាប័ន.

trees were destroyed in Cambodia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s