គាស់​ដំបូល​គេ​លួច​ទ្រព្យសម្បត្តិ យកលុយ​ទៅ​ទិញ​ម៉ូតូ​ជិះ​បាន​១​ថ្ងៃ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ក្របួច​ជាប់

គាស់​ដំបូល​គេ​លួច​ទ្រព្យសម្បត្តិ យកលុយ​ទៅ​ទិញ​ម៉ូតូ​ជិះ​បាន​១​ថ្ងៃ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ក្របួច​ជាប់.

១

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s