ប្រធាន​ចលនា​យុវជន​គណបក្ស​ប្រឆាំង​អះអាង​ថា ខ្លួន​មាន​ភស្តុតាង​២ដើម្បី​ដាក់​បន្ទុក​ក្នុង​ការ​ប្តឹង​ សម្តេច​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន

ប្រធាន​ចលនា​យុវជន​គណបក្ស​ប្រឆាំង​អះអាង​ថា ខ្លួន​មាន​ភស្តុតាង​២ដើម្បី​ដាក់​បន្ទុក​ក្នុង​ការ​ប្តឹង​ សម្តេច​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន.

suong soaphorn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s