របាំងដែក៤ផ្ទាំង នៅផ្លូងព្រះមុនីវង្ស បាក់រៀបដល់ដី ខណៈបុរសម្នាក់ស្រវឹងស្រា បើករថយន្ត កាមរីឆ្លាមបើកបុក

របាំងដែក៤ផ្ទាំង នៅផ្លូងព្រះមុនីវង្ស បាក់រៀបដល់ដី ខណៈបុរសម្នាក់ស្រវឹងស្រា បើករថយន្ត កាមរីឆ្លាមបើកបុក.

car hits street wall in cambodia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s