អ៊ុយ វាន់​ណូ ប្រ​ព្រឹ​ត​ពុករលួយ​ដាក់​ខែ​យកប្រាក់​ពី​ឈ្មួញ​មាន់នៅ​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត រង​ការរិះគន់

អ៊ុយ វាន់​ណូ ប្រ​ព្រឹ​ត​ពុករលួយ​ដាក់​ខែ​យកប្រាក់​ពី​ឈ្មួញ​មាន់នៅ​ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត រង​ការរិះគន់.

khmer small business

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s