អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ ១៩នាក់ស្លាប់ក្នុង ភ្លើងឆេះព្រៃនៅ អារីហ្សូណា, អាមេរិក

អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ ១៩នាក់ស្លាប់ក្នុង ភ្លើងឆេះព្រៃនៅ អារីហ្សូណា, អាមេរិក.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s