ជន​សង្ស័យ​២នាក់ ក្នុង​ចំណោម​បក្ខ​ពួក​៤នាក់ ត្រូ​វសមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន បន្ទាប់ពី​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព​ដេញ​ធាក់​ប្លន់​ម៉ូតូ​មួយ​គ្រឿង

ជន​សង្ស័យ​២នាក់ ក្នុង​ចំណោម​បក្ខ​ពួក​៤នាក់ ត្រូ​វសមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន បន្ទាប់ពី​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព​ដេញ​ធាក់​ប្លន់​ម៉ូតូ​មួយ​គ្រឿង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s