ទង់​ឃោសនា​គណ​បក្ស ប្រជាជន​កម្ពុជា ២០០ ត្រូវ​ដាក់​តាម​ដង​ផ្លូវ ក្នុង​សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់

ទង់​ឃោសនា​គណ​បក្ស ប្រជាជន​កម្ពុជា ២០០ ត្រូវ​ដាក់​តាម​ដង​ផ្លូវ ក្នុង​សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s